En inblick i praktiken

Skribentus makes solängenPraktik är en viktig del av undervisningen i skolan. Under praktiken får elever känna på hur det är att vara ute i arbetslivet, för att förhoppningsvis bli lite säkrare på vad man själv vill utbilda sig till. Två niondeklassare som nu har full koll på vad PRAO innebär, är tjejerna som under sin praovecka skapat en hel hemsida – som riktar sig främst till deras egen klass med påminnelser om läxor samt allmän information om skolan.

Projektet som de jobbade med är hemsidan Solängen.com. Tjejerna skulle ändå få känna på hur det var att skapa en hemsida och bestämde sig för att göra något som var lite mer personligt. Idén om Solängen.com fick de när deras prao-handledare började visa hur några av hans egna webbsidor ser ut.

Vi skapade hemsidan i syftet att förbättra ”kollen” i klassen. Dessutom tar det tid för lärare att maila ut vilka läxor vi har. En hemsida skulle vara mycket effektivare, speciellt eftersom att den går att besöka med mobilen också, berättar en av tjejerna.

Hela projektet var inom SEO, något som enklast går att sammanfatta som ranking på ett speciellt ord efter en Googlesökning. En av tjejerna berättar leende om att det tog ungefär en timme för dem själva att över huvud taget greppa vad det var som de skulle arbeta med under veckan.

Webbsidan ligger nu på nätet och hur den kommer fungera för dem rent praktiskt efter tiden på praktiken kommer tiden att få utvisa. Dock kan man definitivt säga är att det är och har varit ett stort projekt för den knappa tiden som en vecka innebär, och att det krävdes hårt jobb för att göra någonting bra. För tjejerna, och för de flesta andra som även dem haft prao denna vecka har det varit lärorikt. PRAO fyller återigen sitt syfte, med råge.

 

Om publicisten


Close
Skribentus - Ord som gör skillnad
Kommentera