En revision gynnar samhället

Ordet revision får många att rysa men sanningen är att den faktiskt gynnar samhället i längden. Det kanske är svårt att föreställa sig det, när det tragglas med bokföringen i slutet på året, men den gör enorm nytta. Skulle all revision i samhället slopas skulle flera miljarder i skattepengar försvinna. Den ekonomiska brottsligheten skulle öka markant, men den största delen av pengar som inte skulle komma in till skattemyndigheten skulle bero på okunskap.

Vad är revison?
 Revision utförs på de flesta aktiebolagen. Det innebär att deras bokföringar som skett under året skickas in för granskning. Om eventuella fel skett går det att rätta till. Att en revision sker på bolagets räkenskaper innebär att risken för brottslighet minskar. Granskas inte bolaget går det till exempel lätt att tvätta pengar för organiserad brottslighet. Även misstag märks, vilka ofta är en följd av okunskap. För alla som äger aktier i ett bolag är det viktigt att informationen är korrekt så att ingen luras att investera belopp i ett skumraskens bolag.

Skattepengar
Skulle all granskning slopas skulle skattepengarna till statskassan minska drastiskt. Många gör felaktiga bokföringar och utan kontroll skulle de inte upptäckas. Skattepengarna används som bekant till att finansiera vård, skola och omsorg bland annat, och alla i samhället tjänar på detta. Många skulle även medvetet försöka att gömma undan pengar för att slippa skatta. Alla företagares revisioner granskas givetvis inte, men vetskapen om att de kan komma att granskas ger en hög kvalitet på bolagets bokföring.

Lär dig bokföring
Det som ligger till grund för bolagets revision är alltså bokföringen, därför är det viktigt att den görs korrekt. För de som känner sig osäker hur en bokföring utförs finns det flera olika kurser i företagsekonomi som lär ut grunderna.

Om publicisten


Kommentera