Funktionella arbetsytor

Inom tillverkningsindustrin är det viktigt med arbetsytor och maskiner som är både funktionella och flexibla. Beroende på vad man ska tillverka kan det finnas olika behov till yta, som bord, bänk eller golvyta. Vi berättar mer om vilka behov som ska mötas inom industrin.

Säkerhet

Att ta hand om både personal och produktion är alltid viktigt och därför måste alla ytor och verktyg ställas i ordning med säkerhet i fokus. På trygga arbetsplatser minskar risken för olyckor som påverkar både personal och projekt eller produktion. Dessutom kan oordnade platser påverka produkternas kvalitet då skador som rispor och annat lätt kan uppstå om ytan inte är helt optimal för ändamålet.

Höj och sänkbart

Bord och maskiner som kan justeras i höjd eller sidledes kan hjälpa till att göra tillverkningen smidigare och tryggare. Till det behövs speciellt utformade bänkar med skruvdomkrafter och ställdon av hög kvalitet. Är det tunga produkter eller maskiner som ska bäras kommer det även krävas starka ytor. Om ni behöver funktionella bänkar kan ni beställa Skruvdomkrafter hos Litex.

Effektivitet

Att kunna justera sin arbetsplats gör den även avsevärt effektivare för att operatören kan komma åt maskiner eller produkter på ett smidigt och snabbt sätt. Dessutom kan det optimeras för automatisering från maskin till maskin.

Brandfarligt

Inom de flesta industrier finns det en konstant överhängande risk för att brand ska uppstå på grund av heta arbeten som öppna lågor, gasutveckling, lättantändliga vätskor och elektriska ledningar. Det kräver att utbildad personal, exempelvis ett skyddsombud, tillsammans med brandkår gör översyn på arbetsplatsen för att se till att brandriskerna är minimala.

Optimering

Att arbeta med en optimerad arbetsyta efter uppgiften ger som ovan nämnt många fördelar som att arbetet går snabbare att utföra, förhöjer och bibehåller kvaliteten på produkterna, minskar risken för skador på produkt, maskin eller person. Det är alltid en fördel att ta sig tid till att göra ytan till den bästa möjliga platsen för tillverkning.

Kostsamma skador

Om maskiner eller personal skadas under arbetet är det inte bara kostsamt att rehabilitera personen och laga maskinen. Det innebär även stopp i produktionen som kan störa leveranstider och kundrelationer. Det är alltid bättre att tillverkningen funkar smärtfritt för alla inblandade.

Om publicisten