Hjälp att starta eget

Att starta eget företag, bli sin egen chef och kreativt förverkliga sina planer som fristående entreprenör är mångas dröm. Faktum är att egenföretagare så gott som alltid hamnar i toppen på listor över människor främsta drömyrken. Det finns bara ett smolk i bägaren. Nämligen att man inte vågar ta steget fullt ut och bli sin egen lyckas smed. Vissa ryggar tillbaka inför de metaforiska stup och hinder som står mellan dem och potentiellt vida framgångar.

Till väsentlighet obefogade farhågor
Något som skrämmer de många som står i begrepp att ta ödet i egna händer och starta är föga överraskande de ekonomiska risker som förknippas med just egenföretagande. Inte så märkligt kanske. Många som startar eget får mindre pengar i början, innan den nystartade firman fått luft under vingarna och en stabil kundbas. Det är inte ovanligt att man istället väljer att stanna kvar i tryggheten som anställd. Andra skräms av bokföringen.

Något som låter banalt, men är ganska vanligt förekommande. Undersökningar visar att en andel av befolkningar fruktar att sköta bokföring nästa lika mycket som att hålla tal inför större grupper. Vilket i sin tur är talande då det samtidigt är så att en motsvarande andel fruktar ”att hålla tal” mer än döden. Bokföring, siffror, avdrag, skatter. När de ska göras, hur de ska göras och vad som tillåtet respektive förbjudet. Det är mycket att hålla reda på. Men bokföring behöver inte vara ett oöverstigligt hinder. Bokföring ska inte och behöver inte så i vägen förverkligandet av en människas drömmar.

Billigare än de flesta tror att anlita auktoriserad bokföringsfirma
Genom att anlita en auktoriserad bokföringsfirma så har du nära nog löst problemet. Det är för övrigt något som de flesta mindre företag kan tjäna tid och pengar på. Merparten av nyetablerade företag har helt enkelt inte den kunskap och resurser som krävs för att sköta bokföringen ”in house”. Bättre då lägga ut redovisningen på en extern aktör. På så sätt får man tid över att fokusera på kärnverksamheten, de bitar man behärskar och brinner för.

Vidare är det faktiskt billigare än vad många tror att anlita en auktoriserad bokföringsfirma eller revisor. En auktoriserad bokföringsbyrå kan dessutom hjälpa dig att göra smarta avdrag, hitta smidigare lösningar och på så sätt spara tid och pengar. Tveklöst välkommen hjälp när man står i begrepp att starta eget.

Välj en auktoriserad och välrenommerad bokföringsbyrå
Viktigt att komma ihåg är att man som egenföretagare alltid är ytterst ansvarig för alla ekonomiska beslut och att man ensam svarar för konsekvenserna om oegentligheter eller misstag skulle begås. Det här gäller även då åtgärder som vidtagits utan din vetskap. Av den anledningen bör man alltid se till att välja en auktoriserad bokföringsbyrå med gott rykte när man ska starta eget.

Ytterligare ett tips är att teckna någon form ansvarsförsäkring. Ring och prata med ditt försäkringsbolag så hjälper de sig. De flesta försäkringsbolag kan också erbjuda särskilda paket just för nykläckta egenföretagare.

Om publicisten


Kommentera