Hur fungerar svenska för invandrare?

Svenska för invandrare är en utbildning som ordnas för vuxna personer med ett annat modersmål än svenska och som nyligen har flyttat till Sverige. Själva meningen med utbildningen är att hjälpa invandrare i Sverige på traven så att de snabbare och lättare ska kunna lära sig att kommunicera muntligt och skriftligt på svenska, vilket är en förutsättning för att man ska kunna klara sig i det svenska arbets-, vardags- och samhällslivet. Förutom att lära ut det svenska språket är utbildningens syfte även att deltagarna ska få en insikt i det svenska samhället och hur det fungerar.

Olika kurser och studiegrupper
Undervisningen delas in i flera olika kurser och studiegrupper och utgångspunkten är varje enskild elevs förutsättningar. Innan man påbörjar utbildningen får man därför genomgå ett nivåtest för att se vilken kursnivå som passar bäst, Man utgår alltid från elevens enskilda förutsättningar som beror på tidigare studieerfarenheter samt tidigare kunskaper i svenska.

Många möjligheter att studera
Svenska för invandrare är väldigt flexibelt och man har möjlighet att gå kurserna antingen dagstid eller kvällstid, ibland finns till och med möjligheten att studera på distans. Har man ett jobb och vill kombinera studierna med jobbet brukar det även gå att utarbeta ett anpassat schema.

Yrkesinriktad SFI
Om man har en tidigare yrkesutbildning eller en akademisk utbildning från sitt hemland finns även möjligheten att gå en yrkesinriktad SFI-kurs där innehållet fokuserar mer på yrkesspråket så att man snabbare ska kunna komma ut i arbetslivet i Sverige.

Hur anmäler man sig till utbildningen?
För att kunna gå utbildningen i svenska för invandrare måste man vara minst 16 år gammal, ha ett uppehållstillstånd i Sverige och ett svenskt personnummer. Eftersom det är kommunerna som ordnar kurserna kan man få reda på mer information om kurserna samt anmäla sig genom att ta kontakt med den kommun som man är bosatt i.

Svenska för invandrare är också stort i Stockholm vilken man kan läsa mer genom att klicka på länken här.

Om publicisten


Kommentera