Hur mycket betalar aktiebolag i skatt?

När det gäller uträknande av skatt för ett aktiebolag är det inte helt lätt at ange en skattesats som gäller för alla typer av aktiebolag. Hur mycket skatt som gäller beror på flera olika faktorer där till exempel storleken på företaget samt intäkterna kan innebära en lägre eller högra skatt. Vissa skatter är det ägaren som åker på medan själva bolaget står för andra. När det gäller ett aktiebolag är det aktieägarna som måste skatta på den utdelning som sker, och detta räknas då som inkomst av kapital. Skulle det vara så att en aktieägare även är anställd på företaget beskattas hans eller hennes lön på samma sätt som för en anställd som inte äger några aktier. Skattesatserna för ett aktiebolag förändras också om det är ett litet företag med få ägare det handlar om. Övriga skatteavdrag som kan skilja sig åt är jobbskatteavdrag och avdrag för pensionssparande.

Kommunal och statlig skatt
När man talar om skatt för ett aktiebolag är det primärt två olika skatter man menar. De två största andelarna går till kommunen och staten. När det gäller vinstskatten för bolaget har denna sänkts och ligger numera på 22 %. De andra skatteandelarna beror på hur mycket företaget har i inkomster och hur mycket som betalas ut i lön. Är det mycket stora belopp företaget genererar måste även mer skatt betalas.

Gör rätt från början
Det är viktigt att göra rätt från början och betala den skatt som krävs. Annars finns det en risk att du måste betala en oväntad restskatt följande år. För att få mer exakt information om vilka skatter det är som gäller för aktiebolag bör du ta kontakt med en affärs- eller skattejurist eller liknande som kan ge dig relevant och riktig information. Då blir det rätt från början.

Om publicisten


Kommentera