Hur väljer du ytterdörr?

Ytterdörrar & dess egenskaper

Ett nytt husbygge innebär många kostsamma detaljer och byggstenar som ska köpas in. Inte minst är dörrar i ett hus ett kostsamt inköp, speciellt om innerdörrarna är många. Ytterdörrar å andra sidan fyller fler funktioner, eftersom den ska vara både inbrottssäker och klimatsmart. En klimatdörr arbetar effektivare med att behålla värmen inuti bostaden – något som på sikt kan vara värt stora pengar i insparade värmekostnader. Ett hus släpper ut stora mängder värmeenergi genom tak, dörrar och fönster. Att sänka värmekostnaderna genom att isolera taket kan vara ett omfattande och dyrt ingrepp. I förhållande till vilken effekt ändringen faktiskt har kan fönster och ytterdörrar vara mer kostnadseffektivt att byta ut.

Montering av ytterdörrar

När du ska montera din ytterdörr ska du först få alla fästen och reglage å plats. Att få upp dessa delar i exakt rätt vinkel är naturligtvis viktigt. Skruvdragare eller slagskruvdragare kan vara passande hjälpmedel beroende på hur hårt motstånd som råder. När alla fästen är på plats kan ytterdörren hängas på. Att göra detta helt ensam är inte omöjligt men det är en klar fördel att ha hjälp av minst ännu en till person som håller i dörren och en person som kontrollerar att den hängs i på rätt ställe. Att hålla i dörren kan innebära tillräckligt mycket att göra och att se gångjärnen blir en stor fördel.

Klimatdörrar

Ytterdörrar som är klimatanpassade är konstruerade för att på ett effektivt sätt släppa ut minsta möjliga värme ur bostaden. Ofta säljs dessa dörrar med säkerhetssystem och kodlås som extrafunktioner. En klimatdörr kan på några års sikt betala sig själv i insparade värmekostnader, och samtidigt bidrar den till en bättre miljö. Detta är några av anledningarna till att fler och fler miljövänliga ytterdörrar säljs på den Svenska marknaden.

Entréns betydelse för husets utseende

Husets entré är det man först möts av, och ingången syns ofta tydligt utifrån sett. Många av de ytterdörrar som tillverkas idag har olika designer med och utan glas och andra klassiska material. Samma sak gäller garageuppfarten och garageporten som tillhör gården. Dessa detaljer blir vanligare att ses på som inredningsdetaljer snarare än som funktionella delar av huset.

Om publicisten


Close
Driver ett antal webbplatser inom Webbdesign, grafisk design, affiliate och annat.