Komplett service

När det kommer till all form av vatten- och avloppsarbete är det bättre att låta proffsen ta över så att olyckor inte inträffar. Rörsystem är känsliga och kräver erfarenhet och expertis för att hanteras korrekt. Det gäller även värme och ventilationssystemet i fastigheten. När du behöver hjälp bör du ringa en professionell firma med bred kompetens för att allt ska gå rätt till.

Vanliga skador

Fukt- och vattenskador är de i särklass vanligaste skadorna som sker i fastigheter. Fler än 100 000 hushåll drabbas varje år av kostsamma och långvariga reparationer till följd av vattenläckor och rörbrister. Oftast handlar det om gamla vattenrör som inte besiktigats regelbundet, eller brister som inte åtgärdats på att fackmannamässigt sätt. Hemmafixande amatörer kan skapa större kostnader än de tror att de sparar. Om du bor i Umeå, välj Assemblin för VVS.

El och vatten

Om du inte riktigt vet vad du gör när du installerar elledningar, borde du istället bara låta bli. De uppenbara farorna med elektricitet är inte att leka med och ska överlåtas till certifierad expertis. Förutom livsfarliga stöt och chockskador finns det även en överhängande brandrisk när man hanterar elektricitet. Speciellt känsligt är det med elinstallation i våtutrymme. På Assemblin finns våtrumsbehörighet och kompentens inte såväl vatten- och avlopp, som elektriker.

Helhetslösning

I fastigheter finns flera känsliga system som är viktiga för att fastigheten ska vara bebolig. Vi talar då om värme, vatten, avlopp, ventilation och elektricitet. Samtliga system behöver monteras med stor kunskap för att inte risker varken person eller bostad. Assemblin i Umeå har totalkompetens inom samtliga fält och kan vara behjälpliga vid:

  • Nybyggnation
  • Renovering
  • Service
  • Reparation
  • Besiktning

Dessutom har de möjlighet att snabbt agera och vara på plats för akuta problem, med VS. VS-installatörerna är erfarna och är certifierade inom flera olika områden som garanterar att de alltid utför ett arbete som håller hög kvalitet.

Spara kostnader

Genom att låta firmor med bred kunskap hantera dina behov av VS, el och ventilation kommer du att spara kostnader genom att slippa hyra in tre olika firmor till samma hus. Att enbart anlita en entreprenör ger dig tryggheten att veta till vem du vänder dig vid frågor som kan uppstå under arbetets gång. Assemblin använder inte underentreprenörer, utan har all sin kunskap inom företaget som finns i ett hundratal städer över hela Norden. De är utan tvekan en av branschen mest välrenommerade aktörer. Ditt val är enkelt.

Om publicisten