Läcker takskjutporten in vatten? Här är lösningen!

Många fastighetsägare upplever problem med att deras garageportar är otäta vad avser att det kan läcka in vatten under den stängda porten. Men det finns en ”snabblösning” hos en välkänd leverantör av garageportar och den lösningen får du reda på om du läser mer här!

För att ge perspektiv, ska vi backa lite och berätta om vilka garageportstyper vi menar och närmare, vilken typ av otäthet vi menar:


I stort, finns det tre typer av garageportar på konsumentmarknaden idag – slagportar (två ”vanliga” dörrar, som hänger på gångjärn på varsin sida om öppningen), vipportar (ett portblad i ett enda stycke, som vippas utåt/uppåt för att sedan svänga in under innertaket) samt takskjutportar (består av panelsektioner sammanfogade med gångjärn, som lyfts rakt upp för att sedan skjutas in under innertaket).
De båda förstnämnda modellerna, är båda porttyper som stänger mot en karm och garagets utsida.

Problemet
Takskjutportens princip skiljer sig dock stort från de två övriga, då dessa portar istället stänger mot garagets insidesvägg. Och det är den här principen som kan orsaka problem vid renoveringsbyten, där någon av de andra två porttyperna har suttit tidigare.

Takskjutportens princip innebär att portbladet kommer att ligga jämns en linje mellan öppningens inre karmhörn och där blottläggs själva plattan, vanligen 8-12 cm.
Om denna del av plattan nu har ett fall inåt garaget, vilket är vanligt, så kommer det att samlas vatten framför portbladet (om läget är väderutsatt) och antagligen kommer det också att kunna tränga in vatten under garageportens klämlist (nedre gummilist).

Lösningen
Lösningen är lika enkel som genial. Varför den fortfarande är relativt okänd på marknaden är en gåta, men troligtvis för att det är en så pass nischad produkt som det inte har varit ekonomi i att marknadsföra.
En gummilist, lika lång som portbredden och ca 8 cm bred. Från sidan, i genomskärning, ser den ut nästan som en våg strax innan den börjar bryta – från ena sidan börjar en svag stigning som är som högst efter två tredjedelar av bredden, varefter det kommer en kraftigare sänkning ner till listens bredd är slut.
Listen limmas mot garagegolvet med konstruktionslim av typen PL 600 eller liknande. Man har den svaga lutningen utåt och listen placerad så att den högsta punkten hamnar mitt under garageportens egen klämlist. På detta sätt skapas både ett ”fall” utåt från porten, samtidigt som en god vatten- och vindtäthet erhålls.

Inget behov av att såga bort gamla kantjärn, bila ner kanten av plattan och gjuta nytt.

Bara en gummilist. Så enkelt! Psst. Artikelnummer 1030.

Om publicisten


Kommentera