Lär känna din kundgrupp

För att utnyttja din marknadsföringsbudget och resurser för att utveckla ditt företag på bästa sätt är det enormt viktigt att du lär känna din kundgrupp. Vems problem är det du löser? Vem är det som köper dina varor eller din tjänst? Hur ser dem på de lösningar som erbjuds av dina konkurrenter? Detta är frågor som kan hjälpa dig i ditt företagande. Vissa skulle säga att det är helt avgörande för huruvida du lyckas eller får kämpa hela tiden.

Det bästa sättet få svar på dessa frågor är helt enkelt att fråga dina kunder, titta närmare på dem och analysera de lösningar som redan finns där ute. Ett av de mer effektiva sätten att göra detta på är att utföra en marknadsundersökning. Hur du gör beror lite på vilken som är din bransch men i samarbete med experterna från GFK, vars kontaktuppgifter man finner här, kommer vi gå igenom de vanligaste metoderna.

Vanliga metoder för marknadsundersökning

  • Onlineundersökningar är det mest ekonomiska sättet att göra marknadsundersökningar på. Det finns flera portalet för att nå paneler inom olika områden som du kan använda. Generellt betalar du deltagarna en mindre summa beroende på hur lång tid själva testet tar och det finns portaler inom olika ämnes områden beroende på intresse.
  • Telefonintervjuer är ett annat sätt att nå kunder. Det kräver en del förberedande arbete i form av att välja ut sin målgrupp och sen få tag på lämpliga listor förutom att faktiskt ha resurserna att kontakta dem alla.
  • Kvalitativ undersökning gör du med ett mer begränsat antal personer. Det kan handla om att bjuda in dem till dina lokaler för att mer i detalj gå igenom dina lösningar och förstå deras syn på dem, exempelvis smaka på din produkt eller testa på din klädeskollektion.

Frågor som du vill få svar på när du genomför denna typ av marknadsundersökningar är exempelvis dessa frågor:

  1. Vilken typ av kund har det problem som din produkt löser?
  2. Hur löser dina konkurrenter problemet, kan du lära dig något av det och hur ser din målgrupp på dina konkurrenters lösning?
  3. Hur når din lösning ut till kunderna?
  4. Hur får din målgrupp veta att du har lösningen på deras problem?

 

 

Om publicisten


Close
A Million Minds är en politiskt och religiöst obunden tankesmedja. Vi arbetar för att ändra bilden a...