Månadens annons

Välgörenhetsorganisationer, projekt och iniativ där det primära målet är att förbättra samhället och/eller världen vi lever i marknadsför vi mer än gärna helt gratis och utan motprestation på helpwire.se. Månadens annons har den bästa placeringen på hela sidan för att synas och uppmärksammas av våra läsare, och det bästa av allt är att vi inte på något sätt kräver ersättning för detta annonsutrymme, vårt enda krav är att det som marknadsförs har som mål att göra gott.