Mentometer för bra deltagande

När det kommer till många av de företagsarrangemang som de flesta företag på regelbunden basis försöker anordna så står man som arrangör inför många utmaningar. För det första så gäller det att hitta en bra lokal som man kan var i. Sedan måste man ordna med aktiviteter och med måltider. Sist men inte minst måste man också ha några av de viktiga genomgångar som gäller själva företaget, vilket av de anställda kan upplevas som tråkigt. Men för att göra allting vad gäller detta roligare, så kan man försöka hitta en lösning som gör alla mer engagerade. Svaret på vad man ska göra är enkelt. Man kan nämligen utan tvekan anordna så att man har mentometerknappar under denna genomgång, så att de anställda får rösta om olika saker. Det är en bra nyhet för alla företag!

En mentometer är mer eller mindre ett system som gör att man enkelt kan ta emot och räkna röster från en folksamling eller ett möte. Systemet fungerar genom att alla har en knapp med oftast inte mer än två alternativ: endera ja eller nej. Sedan kan föreläsaren ställa en fråga, till exempel hur många som tycker att jobbet är spännande och stimulerande, och då svarar varje person genom att trycka på sin knapp. Det fina med detta system är att det går otroligt fort att få ett svar från publiken, och snabbt få en överblick av hur åhörarna ställer sig i en viss fråga.

Med mentometer på ditt företags nästa event kommer du snabbt att uppleva hur alla deltagare plötsligt blir engagerade på ett sätt som du inte sett tidigare. Anledningen till detta är att en mentometer verkligen kan åstadkomma just detta, skapa engagemang hos de flesta, hur hårdhudade och ointresserade de än verkar vara i början.

Om publicisten


Kommentera