När måste man utföra ett vindrutebyte?

Om vindrutan på din bil skadas är det viktigt att du gör något åt saken så fort som möjligt. I bästa fall behöver den inte bytas ut utan det kan till och med räcka med att bara laga den. Ett vindrutebyte kan bli ganska kostsamt om man inte har någon försäkring som täcker, så en vanlig lagning är alltid att föredra. Vanligtvis går det oftast på några minuter om man kontaktar Mobilglas.se som reparerar och utför vindrutebyte hos dig. Här listas några vanliga sitiuationer som kan kräva ett vindrutebyte:

 1. Slitage
  Bilglas är tillverkade av ett starkt material som är utvecklat för att hålla länge. Det är både slittåligt och kan ta emot mindre smällar, men det är ändå inte helt skyddat för slitage. Har man använt samma bil i många år kan det hända att vindrutan har blivit sliten av t.ex. isskrapor, smuts och dåliga vindrutetorkare som orsakat repor i glaset. Det ser inte snyggt ut, men värre är att det dessutom kan försämra sikten avsevärt. En dålig sikt är ett allvarligt hot mot trafiksäkerheten, så om du har svårt att se bra genom din vindruta är det dags att göra ett vindrutebyte.
 2. Skadegörelse
  Tyvärr så finns alltid möjligheten att bilen råkar ut för skadegörelse och vindrutan krossas eller skadas på något sätt. Detta går som regel på försäkringen.
 3. Olycka
  Både mindre och större olyckor kan ske på vägarna, och då kan vindrutan eller något annat av bilglasen krossas. Det ska alltid åtgärdas så fort som möjligt, eftersom man inte får köra omkring med en krossad vindruta.
 4. Stenskott
  Stenskott är den i särklass vanligaste orsaken till att man måste göra ett vindrutebyte. Beroende på hur stor sprickan är och var den är placerad, går det i många fall att laga vindrutan utan att den behöver bytas mot en ny. Om sprickan skymmer förarens sikt eller är större än en femkrona  kan det dock bli aktuellt med ett vindrutebyte.

Om publicisten


Kommentera