Renovering av fasad på villa och bostadshus

Med olika årtionden följer olika stilar, både vad det gäller mode och inredning men även hur huset bör se ut. Husen håller inte hur länge som helst, även om de är av tegel, utan då och då måste även utsidan på huset renoveras. Vilka som utför en bra fasadrenoveringar av villor eller andra typer av bostadshus beror helt och hållet på i vilket material huset är byggt i.

Trävillor
De gamla söderkåkarna är byggda av trä och det är det vanligaste materialet i de svenska husen. Under många år räcker det med en uppfräschning av färgen för att huset ska se nytt ut, men till slut måste bräderna ersättas av nya. Professionell utförd fasadrenovering i Stockholm får man när yrkeskunniga snickare har anlitas, exempelvis av NSC. De byter ut bräderna och ersätter dem med nya. Fantastiskt vackra och stora trävillor med mycket snickarglädje återställs till hur de en gång såg ut då de var alldeles nybyggda i slutet på 1800-talet. Invändigt vittnar dock husen om den moderna tiden.

Tegel- och stenhus
Fasadputs är ett ord som ofta förkommer när det handlar om fasadrenovering av villor. Det beror på att inne i staden är trähusen få eftersom risken för att elden skulle sprida sig till övriga hus var stor då husen stod tätt bredvid varandra. Många tror att det kanske inte behöver göras så mycket med en stenvilla men föroreningar i luften och salta vindar från havet och Mälaren gör så att ytskiktet vittrar sönder. Fasadputsen består av olika blandningar för att få olika hårdhet för att passa hus från olika decennier. När fasadputsen har torkat målas huset i den färg som önskas och huset ser ut som nytt igen. Det är svårt att lyckas med att få putsen perfekt och därför bör man anlita experter på fasadrenoveringar för att få ett bra resultat.

Om publicisten


Kommentera