Säkra golv på jobbet

Den vanligast förekommande olyckan på våra arbetsplatser är halkolyckan. Det är mycket viktigt att man skapar en säker arbetsmiljö för alla på jobbet, inte bara de som jobbar utan även de som kommer på besök så som leverantörer och kunder. När det väl sker en halkolycka kan konsekvenserna vara allvarliga. Den som halkar kan få en skada som påverkar hans liv, medan företaget kan förlora pengar på grund av sjukfrånvaro. En stor halkolycka leder ofta till att en arm eller ett ben bryts. Detta är en olycka som kan förhindras relativt lätt. Genom att säkra golvet på arbetsplatsen så kan man se till att alla som vistas där är helt säkra från halkolyckor.

Säkra golv

Ett säkerhetsgolv har blivit specialbehandlat för att kunna hantera saker som smuts, fett och vatten utan att det skapas någon halkrisk på golvet. Detta åstadkommer man genom att antingen ytbehandla det befintliga golvet eller lägga in ett säkerhetsgolv. Ytbehandlingen är det snabbaste och billigaste sättet att göra ett golv säkert, nackdelen med denna metod är att den inte håller särskilt länge, efter ett tag så blir golvet slitet och då är det inte säkert längre. En bättre men mer kostsam metod är att lägga in ett säkerhetsgolv. Dessa golv är designade för att skapa friktion när man går på dem. Denna friktion gör att man inte halkar oavsett om det finns smuts, fett eller matrester på golvet.

Vem har nytta av ett säkerhetsgolv?

Alla som har en hög trafik av människor på jobbet. Då uppstår det snabbt slit på golvet och golvet kan bli farliga halt. Om det finns vatten i anslutning till lokalen kan det också löna sig med ett stegsäkert golv då det lätt uppstår halka. Om det finns risk för att det kommer in smuts och vatten via skorna utifrån så utgör också det en halkrisk. Stegsäkra golv är mycket vanliga inom matindustrin och i storkök. Där tillagas mat och det händer lätt att det uppstår spill av mat och olja. De är också vanliga i våtrum där det lätt blir halt.

Stegsäkra golv är dyrare än vanliga golv men det lönar sig i längden eftersom kostnaderna för sjukvård och sjukfrånvaro minskar och golven håller dessutom längre än vanliga golv och är mycket slitstarka.

Du kan läsa mer om detta på www.altro.se

 

Om publicisten


Kommentera