Slangkopplingar – en resurs som kräver rätt handlag

Ingen kedja är starkare än sin svagaste länk brukar det heta. En devis som i allra högsta grad stämmer in på många komplexa rör-system som ofta måste vara båda täta och tillförlitliga. Ventilationssystem, avlopp och anläggningar för bränslehantering är andra exempel på konstruktioner där detaljerna betyder mer än vanligt för helheten. En till synes liten och obetydlig teknisk beståndsdel eller mekanism som plötsligt fungerar sämre än vanligt eller helt lägger av kan ha en oproportionerligt hög grad av inverkan på allt annat.

 

Brandfarliga ämnen

Slangkopplingar kan definitivt spela en väldigt viktigt roll för i princip alla funktioner där de kommer till bruk. De används också på flera olika platser och i sammanhang där känsliga processer pågår. Det är knappast en lyckad idé att använda en feldimensionerad slangkoppling för att anslutna till exempel bränsleslangen till motorn i den lilla fritidsbåten. Slangkopplingar och andra anslutningsmekanismer för gasoltuber och liknande bör också hanteras varsamt så att risken för läckage kan minimeras.

 

Felaktig och riskabel hantering

När tillbud väl inträffar visar det sig många gånger att felet orsakats av den mänskliga faktorn. Folk vet helt enkelt inte hur de ska hantera snabbkopplingar på rätt sätt. Något som kan resultera i rad otrevligheter av varierande art och omfattning.  Att göra ett misstag när man ansluter, eller kopplar loss vattenslangen, från utomhuskranen hemma i trädgården leder på sin höjd till blöta kläder och några glada tillrop. Inte särskilt dramatiskt med andra ord. Felaktig hantering av slangkopplingar i samband med kemikalietransporter eller liknande kan däremot få omfattande och till och med dödliga konsekvenser.

 

Flitigt använda av industrin

Med rätt handlag är ändå slangkopplingar ett synnerligen behändigt och smart påfund som kan skapa stor nytta i flera olika sammanhang. Ibland kan slangkopplingar faktiskt vara fullkomligt oumbärliga. Många branscher och enskilda företag skulle knappast kunna fortsätta bedriva verksamhet efter och enligt samma förutsättningar och principer om de inte hade tillgång till tekniska lösningar av den här typen.

Om publicisten


Kommentera