Ställverk för tågresenärers säkerhet

Att åka tåg är någonting som många njuter av. Det är nämligen inte ovanligt att man upplever något speciellt med att susa fram genom landskapet, kanske lyssnade på någon speciell musik som man tycker om eller bara njutande av det lättsamma tjattret i tågvagnen. Dessutom upplever nog de flesta tågåkandet som säkert, framförallt de som har flygskräck. En av de saker som just gör tågåkandet säkert är så kallade ställverk. Ett ställverk är en anordning som på olika sätt förhindrar att tåg krockar med varandra. Det är den anordning som styr växlarna på tågrälsen, och är således en viktig del av tågåkandet, trots att du inte märker av dem inne i tågkupén. De är viktiga eftersom de ser till så att ditt tåg kommer fram till rätt plats, och inte försvinner till någon annan ort. Men det finns och har funnits olika typer av ställverk. Här kommer en kort sammanfattning av olika typer av ställverk.
1. Mekaniska ställverk
Dessa ursprungliga ställverk sköttes på varje tågstation av en stins. Växlarna byttes genom att kedjor och linor gick ut från en kontrollstation till spåret. Det var dock naturligtvis viktigt att stinsen också såg till så att det inte fanns några konflikter i hur växlarna var arrangerade, och för det användes ett komplicerat system som inte var helt lätt att sköta och hantera.
2. Elektromagnetiska ställverk
Denna typ av ställverk började komma redan under början av det förra århundradet, men det var först mot mitten av det som det blev stort och utbrett. I ett elektromagnetiskt ställverk är byten av växlar elektroniska, och man kan här också sköta konflikter dem emellan på ett betydligt säkrare sätt, och lämna mindre möjlighet för den mänskliga faktorn att orsaka fel.
3. Elektroniska
I de rent elektroniska ställverken, som är de som används idag, finns det ett väl utarbetat system av hierarkier, där risken för den mänskliga faktorn att spela in och orsaka olyckor är minimal. Här styrs allt av en dator som är mer eller mindre fulländad och systemen som används är konstruerade för att det ska vara omöjligt att göra fel.
På det hela taget är detta med ställverk en stor del av förklaringen till varför tågåkande idag är så pass säkert som det verkligen är. Men om ni vill veta mer om ställverk, eller kanske till och med har ett företag som behöver ett nytt för ert industrispår är det bara att gå in och söka på nätet. Där hittar ni det mesta om industrispår!

Om publicisten


Kommentera