Vad är OCR?

OCR är en förkortning och betyder Optical Character Reading. Alla som någon gång har sett en räkning har lagt märke till den långa sifferrad som burkar finnas nere till vänster eller fyrkanten uppe i högra hörnet. Tror det eller ej men historien om OCR stäcker sig faktiskt cirka hundra år tillbaka i tiden. Det är inte en enskild person som kan ta åt sig äran av att ha skapat dessa nummer utan det är snarare en sammansättning av flera personers lösningar. Idag är OCR viktigare än någonsin eftersom vi betalar räkningarna via internet. Detta långa nummer som inte ser så viktigt ut på räkningen är faktiskt det som säger att du har betalt, det fungerar alltså som ett identifikationsnummer. Ett annat sammanhang OCR omnämns i är när det gäller mjukvara till datorer. Det går att ta en bild med exempelvis en mobiltelefon och sedan få den översatt till text.

Betala räkningar via en dator
Både för privatpersoner och företagare är det vanligast att betala sina räkningar via nätet. Det är det enklaste, snabbaste och billigaste sättet. För att betalningsmottagaren ska veta att det är från dig pengarna kommer så fylls OCR-numret in. Sedan möjligheten att betala via nätet kom har handläggningen ändrats rejält. Idag finns det avancerade system som betalar räkningarna automatiskt. Systemet är säkert eftersom även ordern finns i programmet och det båda summorna jämförs innan betalningen släpps. När likviden är verifierad erhålls en kvittens att betalningen har skett. De elektroniska fakturorna gör att all pappershantering blir överflödig.

OCR för skanning
OCR kan även skannas in i programmen. Ni har säkert sett den lilla fyrkanten med svarta krumelurer som finns på många räkningar. Den innehåller enormt mycket information och när den kommer till en dator som har en OCR mjukvara så omvandlas den. Genom att använda sig av en skanner eller liknande redskap så går det att föra över bilder som omvandlas till text i datorn. För att förklara det enkelt så fotograferar du en artikel i dagens tidning med en mobiltelefon. Du för sedan över bilden till din dator, har den en mjukvara som hanterar OCR så kan du öppna den i ett dokument och redigera den. Bilden har alltså omvandlats till text. Precis det är det som händer när företagen skannar in pappersdokument. De kan alltså omvandla dokument för att passa de egna dataprogrammen för att undvika manuell hantering.

Om publicisten


Kommentera