Valutahandel – Stora vinster med lånade pengar

Allt fler privatpersoner tar stora risker på valutamarknaden med lånade pengar. Valutahandel har flera unika aspekter som lockar privatspekulanter. Inträdeskravet är nästan obefintligt, du kan öppna ett konto hos en valutamäklare med några hundra kronor och vara i gång och spekulera på några minuter.

Valutamarknaden är en unik marknad även av andra skäl. Det är en av få marknader som är helt fri från externa kontroller och i kraft av dess enorma storlek mycket svår att manipulera. Handel med valutor är världens största finansiella marknad, omsättningen uppgår till flera biljoner kronor om dagen.
Den nästan obegränsade likviditeten på marknaden innebär att skillnad mellan köp och säljkurs är obefintlig och även väldigt stora positioner kan öppnas eller stängas inom några sekunder då det alltid finns villiga köpare och säljare.
Hur fungerar valutahandel?
Transaktioner i utländsk valuta är inte centraliserad till en börs och kan således äga rum över hela världen. Handel är öppen dygnet runt från söndag kväll fram till fredag kväll 22.00 I nästan varje tidszon runt om i världen finns det i varje ögonblick banker som ställer köp och säljkurser på alla större valutor. Efter att ha beslutat vilken valuta investerare vill köpa, gör han eller hon det via en mäklare. Spekulanter använder nästan alltid lånade pengar för att få en ökad hävstång. Med lånade pengar kan avkastningen eller förlusten på det egna kapitalet mångdubblas flera gånger om.
Marginalhandel
Marginell handel är helt enkelt den term som används för handel med lånat kapital. Genom att i praktiken låna pengar från sin mäklare kan en in placerare investera mycket mer pengar med färre kostnader för överföring av pengar, och öppna större positioner med en mycket mindre mängd faktiskt kapital. En valutaposition exempelvis att sälja 100 000 dollar mot svenska kronor kan genomföras med så lite som 500 dollar eller en halv procent i säkerhetskrav.
När du väljer att stänga en position krediteras eller debiteras ditt konto resultatet av affären. En position stängs automatiskt om värdet på depositionen når noll. Detta kallas ett marginal call.
Investeringsstrategier: Teknisk- och fundamental analys
De två grundläggande strategierna vid investering i valutor är teknisk och fundamental analys. De flesta små och medelstora investerare på de finansiella marknaderna använder teknisk analys. Denna teknik härrör från antagandet att all information om marknaden och framtida fluktuationer i en viss valuta avspeglas i priset. Det vill säga, att alla faktorer som inverkar på priset redan har granskat av marknaden och därmed avspeglas i priset.
Teknisk analys innebär bland annat att studera högsta och lägsta priset på en valuta under en viss tidsperiod samt volymen av transaktioner. En investerare försöker inte att överlista marknaden, eller ens förutsäga stora långsiktiga trender, utan studerar helt enkelt vad som hänt med kursen under den senaste tiden, och förutspår att de små variationerna generellt kommer att fortsätta precis som de har innan.
Handel baserad på fundamental analys betraktar istället den nuvarande situationen i landet, inklusive sådant som dess ekonomi, dess politiska situation och andra relaterade rykten. Kvantifierbara mått på landets ekonomiska situation som centralbankens räntesats, arbetslöshetsnivå, skattepolitik och inflation vägs samman för att bedöma om valutan kommer att stiga eller sjunka i värde.
En investerare kan också förutse att mindre kvantifierbart händelser, såsom politiska oroligheter eller övergångar också kommer att ha en effekt på marknaden. En investerare måste också hålla i åtanke de förväntningar som finns på marknaden. För precis som aktiemarknaden baseras värdet på en valuta också till stor del på föreställningar om och förväntningar om framtiden och inte enbart på vad som faktiskt är känt i nuet.

Om publicisten


Kommentera