Viktigt med YKB utbildning

Varje dag rullar hundratals lastbilar längs Sveriges vägar med farligt gods. Vanligtvis märker vi inte av dem alls om vi inte skulle hamna precis bakom dem på vägen. Att det sällan uppstår problem beror på att yrkesförarna har en god kompetens med YKB utbildning. YKB står för yrkesförarkompetensbevis och är obligatoriskt om man kör lastbil. YKB är praxis i flera länder inom EU, faktiskt så gäller det alla EES-länder även Norge, Island och Liechtenstein är inkluderade. Den nya lagen infördes så sent som 2009 och gäller alla yrkesförare som transporterar farligt gods.

Vad räknas som farligt gods?

Det finns flera olika laster som räknas som farligt gods. Allt som är skadligt för människan och miljön klassas som detta. De lastbilar som transporterar skadligt gods ska vara väl märkta med skyltar. Att märkningen är så viktigt är om olyckan skulle vara framme så att allmänheten vet att det kanske är en kemikalie som ska tas om hand på ett särskilt sätt. Det finns olika typer av märkningar, vissa visar att transporten avser gas, andra brandfarliga ämnen och en tredje att det är explosiva ämnen i frakten.

YKB utbildning

De som håller i utbildningarna är utbildade och godkända av transportstyrelsen. Kurserna är indelad i olika block som innehåller allt från lastning till ekonomi. Det är extremt viktigt att veta hur man handskas med farliga ämnen vid lastning men framför allt om någon olycka skulle ske. I ett av blocken ligger fokus på just olyckor hur stor risken är samt hur chauffören bör agera. Grundkursen ligger på 140 timmar men sedan sker även en vidareutbildning vart femte år. När kursen är avklarad erhålls ett yrkesförarbevis som påminner om ett körkort. Precis som med körkortet är detta en handling som alltid ska finnas till hand. Skulle kontroll ske och beviset inte finns till handa kan det bli böter. Borttappat yrkesförarbevis rapporteras till transportstyrelsen.

Om publicisten


Kommentera