Bli klimatsmart med Biokol

Bli klimatsmart med Biokol

Biokol är jordens bästa vän. Ett klimatsmart sätt att förbättra odling i trädgård och grönytor. Pyrolyserat organiskt material stoppas tillbaka i jorden och bidrar med en rad positiva egenskaper. Det ökar markens vätskehållande förmåga och binder näringsämnen så att de inte lakas ur. Man kan alltså minska näringstillförseln, eftersom biokolet binder näringen i jorden och mindre försvinner. Processen blir klimatpositiv då mindre koldioxid släpps ut i atmosfären.

Laddat eller oladdat?

Något många går och funderar på är hur man faktiskt får igång den där fantastiska processen som gynnar jorden och växtriket. Kan man bara slänga på det på jorden och låta det vara? 

Först och främst så föreslår vi att du lägger biokolet innan du planterar eller sår för bästa effekt. 

Biokolet fungerar som ett batteri och behöver laddas för att kunna avge energi i jorden. Här finns delade meningar om hur man bör gå tillväga vad gäller laddningen. Ska man köpa redan laddat biokol eller oladdat för att sedan ladda det själv? 

Beroende på vilken typ av odling du vill använda biokol i, skiljer sig appliceringen och mängden biokol åt. Många säger att man måste ladda biokolet med näring innan man lägger det i jorden för bästa effekt. Det finns då många olika recept på hur du laddar det – allt från kompost och gödsel till nässelvatten och urin. Beroende på vilken typ av näring som du vill använda tar laddningen av biokolet lite olika lång tid. 

Skånefrö säljer endast oladdat biokol och något vi rekommenderar är att du dessutom lägger ner biokolet oladdat. Även om det stämmer att det måste laddas upp för att kunna avge energi. Då är det bättre att istället tillföra den näring som den aktuella växten eller jorden i området behöver. 

Tänk på att gärna ge extra mycket av den näringen det första året, då biokolet tar upp en del av det.

När och var kan jag använda Biokol?

Det bästa med biokol är att det kan användas i allt från blomkrukor, balkonglådor och rabatter till gräsmattor, trädplanteringar och åkermark. Möjligheterna är oändliga och det spelar ingen roll vilken tid på året du väljer att använda biokol. Det vi rekommenderar är att lägga det innan eller när du sår eller planterar för att underlätta i processen. Det är dock aldrig försent att förse jorden med biokol!

Varför är Biokol klimatpositivt?

Växter tar under sin levnadstid upp koldioxid. Denna finns kvar i det biokol som tillverkas av växtavfallet. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka deponerad i jorden. Hela processen är klimatpositiv – du hjälper till att förhindra att koldioxid släpps ut i atmosfären.

Biokol binder koldioxid i marken i tusen år. Du gör alltså en insats för miljön genom att blanda det i jorden, samtidigt som du skapar en rik jord med god näringshållning där växterna frodas. Du blir en klimatpositiv odlare!

Anledningar att köpa Biokol

Det finns många anledningar att använda biokol när du sår eller planterar. Det blandas i jorden och ger då fördelar till växt och odling. Här har vi tagit fram 5 anledningar till varför ditt köp av biokol är ett smart val.

 • Det binder näring och vätska
  Med hjälp av biokol kan man minska näringstillförseln till jorden eftersom näringen binds och mindre försvinner.
 • Ger längre och starkare rötter
  Vätskan och näringen som biokolet tillför gräset ger rötterna goda förutsättningar att växa sig långa och starka på kort tid.
 • Lagrar och tillför kväve
  Med biokol i jorden blir markstrukturen mer porös och viktiga näringsämnen som kväve binds för att utsöndras när växten behöver det.
 • Gynnar mikrolivet i jorden
  Biokolets mikroskopiska sprickor och porösa håligheter bildar lämpliga livsmiljöer för mikroorganismer.
 • Skapar ett klimatpositivt näringsförrådGenom att gräva ner kol i vår trädgårdsjord hjälper vi den att ta till sig näring och behålla den längre. Och ju mer kol vi gräver ner desto mer klimatpositiva blir vi.

Köp tryggt hos Skånefrö

Är allt biokol lika bra? – Nej, det är skillnad på biokol och biokol. Det skulle kunna vara vilket pyrolyserat organiskt material som helst, så det är viktigt att veta vad det är man lägger i sin jord, och var det kommer ifrån. Skånefrös produkt kommer enbart från växtriket. Framställningsprocessen är också mer klimatpositiv. Då vi använder oss av ettåriga växter – inte åttioåriga träd – blir omloppstiden snabbare och mer hållbar. 

En gemensam standard skapar trygghet för konsumenten. Därför kan vi stoltsera med att vi uppfyller de stenhårda kraven för att vara Sveriges första EBC-certifierade biokol. Det blir enklare att veta vad som finns i produkten – att den inte innehåller gifter eller cancerframkallande ämnen. Dåliga saker blir inte bättre i en snygg förpackning!