Familjerätt – Vanligt förekommande tvister

Familjerätt – Vanligt förekommande tvister

Familjerätt är ett vitt rättsligt begrepp som omfattar ett flertal olika frågor. Äktenskap- och sambo frågor, arvsrätt och testamentet och förhållanden mellan barn och föräldrar är några av dem. Familjerättsliga meningsskiljaktigheter är ofta uppslitna och mycket påfrestande för alla inblandade. För att göra processen så smidigt och smärtfri som möjligt är det bra om man har i varje fall en grundläggande uppfattning om sina rättigheter och skyldigheter. Det hjälper helt enkelt att ha hyfsad koll på vad som gäller inom familjerätt. Det är förstås omöjligt att på så här kort utrymme gå igenom allt av vikt. Men vi ska i den här artikeln gå igenom (lista) det allra mest grundläggande och även vilka situationer som alla faller under svensk familjerätt.

 

Vårdnads- och umgängestvister

Många gånger kan det vara svårt för föräldrar som inte längre lever tillsammans att komma överens om hur vårdnaden av gemensamma barn ska gå till. I vissa fall kan det verka hart när omöjligt att reda ut sådana här situationer. Men hjälp finns att få. Ni kan alltid vända er till kommunens enhet för familjerätt som har hjälpt många. Funkar inte det bör parterna kontakta varsin advokat.

 

Skilsmässa och bodelning

Makar som är överens kan skiljas på en gång och oftast räcker med att använda en gemensam advokat för att reda ut bodelning och äktenskapsskillnader. Men i många fall är känsloläget upprört och inget samarbete möjligt. Då kan parterna behöva varsin advokat ned inriktning mot familjerätt som försvarar rättigheter och ser till delningen går rätt till.

 

Tvister mellan sammanboende

Tvister mellan sammanboende är vanliga och regleras av den så kallade sambolagen som hör till familjerätt. I princip gäller samma regler som vid tvister mellan äkta makar. Några viktiga skillnader förekommer dock. Har man inte koll på dem är det säkrast att kontakta en jurist (vid konflikter och tvister).

 

Testamente och arvstvister

Ett annat område inom familjerätt där infekterade tvister ofta uppstår. Det kan vara klokt att låta en erfaren jurist ha hand om hela processen för att undvika onödiga konflikter och garantera en smidigare process.