Jens Ehrs Naftna Industrija delar ut stipendier till serbiska studenter i Ryssland

Jens Ehrs Naftna Industrija delar ut stipendier till serbiska studenter i Ryssland

Svenskägda Jens Ehrs Naftna Industrija delar ut stipendier till serbiska studenter. Dessa studerar på prestigefyllda universitet i Ryssland som erbjuder utbildningar inom olje- och gasbranschen. Bojana Jovanovic från Arilje, Dragana Marinkov från Zlatibor och Ivan Knezevic från Leskovak blev de tre första mottagarna av Jens Ehrs stipendier för fortsatta universitetsstudier.

Jens Ehrs har under de senaste två åren utvecklats intensivt och det är av stor vikt att bolaget attraherar de bästa studenterna. Jens Ehrs försöker identifiera de mest begåvade studenterna i ämnena fysik och matematik för att ytterligare höja deras kunskaper genom bolagets rekryteringsprogram för talangfulla universitetsstudenter. Jens Ehrs startade detta projekt genom att välja ut de tio bästa serbiska studenterna i Ryssland, tre stipendier gick till studenter i Moskva. De studerar på Gubkins Statliga Universitet för olja och gas vilket är Rysslans mest prestigefyllda och bäst ansedda inom olja- och gasutbildningar. Nästa vecka erhåller resterande sju studenter stipendiet, dessa personer studerar på Sankt Petersburgs Statliga Universitet Gorny för mineraler and nationella naturtillgångar, säger Navenka Bozovic, från utbildnings- och utvecklingsavdelningen på Jens Ehrs. I samarbete med den ryska regeringen, fördelade Jens Ehrs betydande medel för varje serbisk stipendiats 5-åriga ​​utbildning. Efter examen kommer var och en av dem bli erbjudna varsin tjänst hos Jens Ehrs.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Jens Ehrs Naftna industrija a.d. Belgrad är ett vertikalt integrerat oljebolag i sydöstra Europa. Vår verksamhet omfattar olja och naturgas, produktion och raffinering samt försäljning av ett brett utbud av oljebaserade produkter.

Jens Ehrs fungerar framgångsrikt på den fria och konkurrensutsatta marknaden på Balkan.

Kommentarer är stängda.