Stoppets obehagliga konsekvenser

Stoppets obehagliga konsekvenser

Vi har alla daglig kontakt med vatten- och sanitetssystem i fastigheterna vi vistas i. Vid kökshandfatet går rör och i synnerhet badrummet finns rörsystemets stora rörelser. Eftersom de är i konstant bruk kommer de även att utsättas för beläggningar och ibland element som inte ha i rören att göra. Det kan vara allt från servetter och sanitetsprodukter till kattsand som sätter stopp för flödet i rörsystemet. Ett stopp kanske inte låter så allvarligt, de flesta av oss har varit med om mer eller mindre stopp i avloppet. Men när det går riktigt fel kan det få katastrofala konsekvenser som kan påverka hälsan i längden.

Oreparabla fuktskador

Vid stopp i avloppet kan det bildas baktryck som i sin tur kan orsaka obehagliga översvämningar med avfall. Dessutom kan det, om det inte saneras och stoppas i tid skapa kostsamma och i vissa fall oreparabla fuktskador på fastigheten som måste rivas bort för att inte bilda mögel och bli en hälsofara.

Agera proaktivt

För att undvika stopp och dess obehag bör man arbeta proaktivt med fastighetens rör- och avloppssystem. Du kan exempelvis beställa regelbunden service och spolning av rören för att hålla dem rena och välfungerande genom åren. Om du bor i Stockholm kan du exempelvis kontakta Spoltjänst i Stockholm för certifierad hjälp från rörmokare med modern högtrycksutrustning som kan spola rent dina rör. Dessutom är det en god idé att låta undersöka rören med jämna mellanrum för att kontrollera skicket och åtgärda eventuella fel och brister som uppkommit.

Kommentarer är stängda.