Tekniska förändringar i Sveriges rättsväsende tack vare Corona

Tekniska förändringar i Sveriges rättsväsende tack vare Corona

Coronautbrottet har satt spår i många delar av samhället. Även inom rättsväsendet har men fått anpassa sig och hitta nya vägar att navigera i den rådande situationen.

Tillåtet att vittna hemifrån

Att vittna i en rättegång via telefon eller videolänk har länge varit möjligt men då bara från en annan domstol i landet. Coronaviruset har tvingat fram ytterligare uppluckring av närvaroplikten för vittnen med symtom.

Normalt sett riskerar den som inte kommer när man är kallad till en förhandling ett vite och för sjukdom krävs läkarintyg men finns alltså möjlighet att låta människor delta via egen dator istället, något som räddat många häktningsförhandlingar från att ställas.

Tekniken är här för att stanna

Möjligheten att vittna via videolänk har skyndsamt byggts ut och tekniken förfinats. Många advokater tror att den är här för att stanna eftersom fördelarna är många med framför allt en enklare hantering av mindre till exempel tvistemål och trafikbrott i framtiden.

Även advokatbyråerna har i större grad anammat dom nya möjligheterna och på Advokatbyrån Lundia i Malmö har man sedan virusutbrottet gått över till att i större utsträckning använda sig av videomöten som ett hjälpmedel i det dagliga arbetet.

Den nya tekniken testades initialt vid Helsingborgs tingsrätt och efter att den blev tillgänglig för landets domstolar i slutet på mars har intresset varit stort.

Åldersstrukturen ett problem

Ett generellt orosmoln är att på riksnivå är 30 procent av nämndemännen över 70 år gamla och 17 procent är i åldrarna mellan 65 och 70 år. Situationen har fått domstolar att erbjuda äldre nämndemän att avanmäla sig från tjänstgöring, andra har till och med tagit beslut om att inte kalla äldre nämndemän till tjänstgöring under en period framöver.

Kommentarer är stängda.