En fastighetskonsult du kan lita på

Få affärer är så viktiga och stora som fastighetsaffärer och för att försäljningen eller köpet ska falla väl ut och innebära att en investering ger god avkastning behöver man ta hjälp av en sedan länge etablerad fastighetskonsult som kan guida en genom hela processen från start till målgång. Det är många komponenter i processen som måste fungera friktionsfritt och bara en erfaren rådgivare eller konsult vet vad som krävs för att ro en affär i hamn. Det gäller att den fastighetskonsult man anlitar har många duktiga medarbetare med ett brett kompetensområde och ett stort kontaktnät för att slutresultatet ska bli optimalt.

Colliers erbjuder spetskompetens inom flera områden
Colliers International är en fastighetskonsult med kontor i Stockholm och Göteborg som har lång erfarenhet av konsultering och rådgivning när det gäller fastighetstransaktioner. De har många experter inom koncernen som besitter spetskompetens på många områden, vilket gör Colliers till en konsult du kan lita på. Colliers kan som enda fastighetskonsult i Sverige erbjuda ett hängivet team med industri och logistik som sin särskilda nisch vilket gör det till det givna valet för konsultering inom fastighetsrelaterade frågor som rör industrianläggningar och logistiska lösningar.

Hjälp att hitta nya hyresgäster
En fastighet som inte har full beläggning är en fastighet som oerhört snabbt kan ge ett driftnetto som är negativt. Detta måste åtgärdas så snart som möjligt och med rätt konsult kan man hitta nya hyresgäster. För att lyckas med detta krävs rätt kontakter och insatser inom marknadsföring som ger konkreta resultat på lång sikt. Colliers International är ett exempel på en konsult och rådgivare som kan vända ett negativt resultat till ett positivt genom konkreta åtgärder och ett engagemang som är svårslaget.

Om publicisten


Kommentera