Oskyldigt anklagad – vad gör jag?

Oskyldigt anklagad – vad gör jag?

Brottsligheten i världen ökar dagligen, och därför försöker vi på alla sätt skydda oss från dessa missdåd samtidigt som vi söker förhindra att de sker. Som resultat av denna törst på rättvisa kan det ibland hända att en oskyldig person blir anklagad för ett brott av ivriga individer som inte känner till alla detaljer. Detta leder till känslor av ilska, rädsla och osäkerhet – vad händer om jag inte kan bevisa att jag är oskyldig? Ska jag behöva betala ett straff för ett brott jag inte begått, medan gärningsmannen får gå fri? Vad kan du göra om detta hänt dig? Svaret är Advokatbyrån Lundia – experterna som kan hjälpa dig att klara av även den svåraste situationen.

Få en offentlig försvarare

Du som blivit anklagad för ett brott har rätt till en offentlig försvarare. De advokater och jurister som arbetar i samband med Advokatbyrån Lundia har givetvis stor erfarenhet av denna roll. Så fort du blivit inkallad till förhör bör du ta kontakt med din försvarsadvokat, så att hen kan sätta sig in i din situation så snart som möjligt och på detta sätt hjälpa dig att försvara dina rättigheter. Försvarsadvokatens uppgift är att bistå dig med det du behöver i vad som rör brottmålet, och att vara med vid rättegången inför domstolen. Ta ingenting för givet, och försök skaffa rätt hjälp så fort som möjligt – straff för allvarliga brott är inget att leka med, och dina chanser att gå fri hänger på den försvarsadvokat du anlitar.

Du som blivit utsatt för brott

Advokatbyrån Lundia kan hjälpa dig också. Du som blivit offer till ett brott har rätt till ett målsägandebiträde. Hens roll är att försvara dina intressen under rättsprocessen, genom att föra din skadeståndstalan i brottmålet, för att ta ett exempel. Du som behöver ett målsägandebiträde i Malmö eller Lund kan tryggt vända dig till Advokatbyrån Lundia i vetskapen om att du kommer att få professionell hjälp av erfarna och engagerade advokater.

De tjänster som erbjuds är inte begränsade till vad som beskrivits i denna artikel. De inbegriper även följande:

 

Kommentarer är stängda.