Industriklättring är ett varierande yrke

Många jobb som finns i Sverige i dag är väldigt spännande. Det är yrken som tillåter kroppen att pumpa ut massor av adrenalin samtidigt som de är relativt säkra. Det går att jämföra med Bungy Jump, det är sällan det sker olyckor men ett missöde kan alltid inträffa så 100 % säkert är det aldrig. Industriklättring är ett av alla dessa yrken. De som arbetar med industriklättring har ett varierande yrke och reser väldigt ofta runt i landet, ibland även utomlands, för att praktisera. Några av alla de arbetsuppgifter som ingår i industriklättring är:

  • Besiktning
    Att besikta innebär att utföra kontroller på olika byggnader. Det gäller allt från broar till fabriksskorstenar. De som arbetar med industriklättring kan givetvis inte vara experter på allt, men med hjälp av proffs inom arbetet eller en filmkamera fäst i hjälmen kan en besiktning utföras av en som är utbildad på att arbeta på höga höjder.
  • Reparationer och underhållsarbeten
    Det allra vanligaste är förmodligen olika typer av underhållsarbeten som sker på höga byggnader. En ljusgård, som är en byggnad med ett tak bestående av fönster måste tvättas, ett tak målas eller en fasad putsas. Allt detta ingår i en industriklättrares vardag. Byggnaderna kan både vara kyrkor, kontorshus eller fabriker, så den ena dagen är aldrig den andra lik.
  • Säkerhet
    De som arbetar med industriklättring blir även experter på säkerhet. Det är nämligen ett krav att man går en utbildning så att utövaren vet hur säkerhetsutrustningen fungerar och hur den tas om hand på bästa sätt.

De som arbetar inom industriklättring kan många gånger lämna råd till fastighetsägaren om hur ett arbete lämpligen bör utföras och vilka säkerhetsföreskrifter som bör tas i anspråk. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret att säkerheten följs, både då det kommer till arbetsplatsen som till skyddsutrustningen. Ett företag som utbildar och utför industriklättring är Rope Access Sverige som är experter på höghöjdsarbeten och reparbete

Om publicisten


Kommentera