Marknadsundersökningar i Malmö

Att driva ett företag eller att starta ett företag på ett effektivt och vinstgivande sätt är något som kräver grundliga marknadsundersökningar. Har du ett företag i, eller funderar på att starta företag eller utveckling av produkter i Malmö så utför GFK professionella marknadsundersökningar i Malmö och andra stora städer i Sverige.

När du ligger i startgroparna för att etablera en ny verksamhet eller föra en redan etablerad verksamhet framåt kan en grundlig marknadsundersökning vara det som får dig på rätt spår.

GFK – Professionella marknadsundersökningar i Malmö

Vid etablering på nya marknader behöver du kanske marknadsföra en produkt eller tjänst som ska vara grundpelare i din verksamhet. I det läget är det essentiellt att ha god kännedom om din produkt eller tjänst samt veta om och vilka som kan tänka sig att köpa denna produkt eller tjänst.

Det är då som du behöver en marknadsundersökning i Malmö, för att få fram de essentiella fakta och värden som talar om för dig vilka risker och vilken vinning som dessa produkter eller tjänster kan tänkas ha i ett statistiskt perspektiv. Statistiken brukar dock tala sitt tydliga språk, och utan att ha blivit manipulerad så ljuger den sällan. En marknadsundersökning i Malmö fungerar på det sätt att du tillhandahåller de uppgifter om dina produkter och tjänster, eventuella prover samt dina mål gällande din företagsidé eller utvecklingsfas.

Utefter detta kartläggs vilka som kan vara intresserade av dina produkter eller tjänster ur ett generellt och ett geografiskt perspektiv genom att avgränsa och undersöka olika marknader parallellt. I en gedigen marknadsundersökning ingår även en strategisk planering som sätter upp den form som du ska smida din verksamhet i. Kontakta GFK för mera information om marknadsundersökningar i Malmö.

Om publicisten


Close
A Million Minds är en politiskt och religiöst obunden tankesmedja. Vi arbetar för att ändra bilden a...