Rätt slang till rätt uppgift

Slangar av olika slag är något som så gott som alla människor använder dagligen, kanske utan att ens tänka så mycket på det. Tänk bara på alla hushållsmaskiner som används där hemma, t.ex. tvättmaskinen och diskmaskinen som ju båda är försedda med slangar för att leda till och bort vattnet. Ute i trädgården kan också en trädgårdsslang som man lättare kan vattna sina blommor, buskar och träd med, komma väl till pass. Men det finns även andra typer av slangar, nämligen sådana som används flitigt av olika industrier. Dessa slangar är ofta både större och tåligare än vanliga slangar, så dessa två typer går knappast att jämföra med varandra.

Slangens uppgift
Oavsett vilken typ av slang det gäller, har den till främsta uppgift att transportera ett ämne från ett ställe till ett annat på ett snabbt och smidigt sätt. Det kan vara fråga om ett flytande ämne, men även till exempel gas eller luft. Slangen ska även vara säker att använda, särskilt när det gäller transport av känsliga ämnen som inte får läcka ut.

Välja slangar
När man väljer en slang är det viktigt att man vet exakt vad den ska användas till. Slangar av olika material har nämligen även olika egenskaper som gör varje slangtyp unik. En del slangar tål t.ex. kyla och hetta väldigt bra medan andra slangar är mer böjliga och flexibla än andra. Särskilt viktigt är det att välja rätt slags slang om man ska transportera ett känsligt eller frätande ämne genom slangen, eftersom långt ifrån alla slangar tål sådana ämnen. Ta därför alltid reda på och kontrollera slangens egenskaper innan du använder den för att vara säker på att den verkligen passar till ändamålet.
Ta sedan tillfället i akt och besökt en butik med expertis inom slang och slangar. Hydroscand har flera års erfarenhet av slangar och ledningskomponenter med över 21 000 kunder i Europa, besök deras hemsida för din slangtyp!

Om publicisten


Kommentera