Vad betyder fastighetsrätt egentligen?

I takt med att fastighetspriserna i Sverige stigit dramatiskt och allt fler svenskar har köpt sitt boende och därmed är ägare till den plats där de spenderar sin tid, där deras barn växer upp, har behovet av expertis som kan guida och vägleda personer i samband med fastighetsköp och ombildningar ökat dramatiskt. Och ju mer komplexa konstellationerna av äganden av fastigheter blir, desto större blir också nödvändigheten av att man har någon som känner till alla lagar och regler, så att allt går rätt till. För tillfället så är fastighetsrätten en del av civilrätten, och den återfinns i många olika balkar. Här kommer de grundläggande delarna av fastighetsrätten.

  1. Jordabalken
    Detta är en del av fastighetsrätten som sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden, ända till 1700-talet. Bland annat så ingår i denna lag bestämmelser om vad som kan räknas tillhöra en fastighet, och det finns också lagar inom denna, i den så kallade hyreslagen, som bestämmer hur hyresavtal ska se ut och upprättas.
  2. Fastighetsbildningslagen
    Detta är en annan separat del av fastighetsrätten som reglerar till exempel hur mark och fastigheter får byta ägare och hur en och samma fastighet får förändras. Denna del av lagen är således viktig eftersom den reglerar sådant som annars lätt kan ge upphov till både bråk och bekymmer.
  3. Bostadsrättslagen
    Denna del av fastighetsrätten reglerar istället hur bostadsrätter får upprättas och sedan drivas. Denna del har framförallt blivit extra viktig och betydelsefull i Sverige i takt med att en allt större del av svenskarna bor i bostadsrätter.

Detta var grunderna i vad som betecknas som den svenska fastighetsrätten. Och om du behöver extra hjälp och konsultation i dessa frågor finns det alltid andra saker och resurser att tillgå. Till exempel är det fullt möjligt att kontakta en eller flera experter inom det området som just du behöver hjälp inom.

Om publicisten


Kommentera