Var används en kontaktledning?

De flesta har någon gång i sitt liv sett en kontaktledning, men få vet detta till trots vad en
sådan ledning är för något. Enkelt uttryckt kan man säga att en kontaktledning helt
enkelt är en kabel som går ovan jord som via kontakt med ett fordon av något slag
leder ström till denna. För att närmare beskriva vad en kontaktledning är och hur den
används, så kommer här exempel på några fordon som använder sig just av
kontaktledningar. På det sättet kommer ni enklare att förstå vad sådana är för något och
hur de kan användas på ett smidigt sätt.

Ellok
Järnvägar går över hela Sverige och gör inte minst att varor och passagerare enkelt
och miljövänligt kan färdas över vårt rike. Men för att en lång rad vagnar ska kunna
färdas framåt så krävs ett lok, och för att ett sådant ska kunna drivas så krävs
elektricitet. Denna tar ett ellok från just kontaktledningar som hänger ovanför
rälsen.

Tunnelbana
Stockholm är för många känt för sin tunnelbana. Och för att denna ska kunna röra sig
framåt så krävs också elektricitet. Men till skillnad från tågtrafiken så finns det ingen
kontaktledning som hänger över färdbanan. Istället så finns denna nere vid rälsen.
Anledningen till detta är inte minst att en stor del av tunnelbanan ändå går under
marken, och att det är svårare att konstruera hängande ledningar i en tunnel.

Trådbussar
Sist men inte minst så använder spårvagnar eller så kallade trådbussar sig också av
kontaktledningar. Många känner säkert redan till detta, då en spårvagns färdväg
kröns av just en kontaktledning, en lina som leder elektricitet. När det kommer till
just spårvagnar så kan man också direkt se hur denna tar sin ström från denna
kontaktledning genom en liten antenn som sticker upp från spårvagnen.
Detta var några av de vanligaste fordonen som drivs av elektricitet som sänds via en
kontaktledning. Det finns naturligtvis även andra typer av fordon som också använder
sig av detta sätt, men de är inte lika vanliga som de ovan. För att lära dig mer om
kontaktledningar så kan du enklast söka på internet. Där kommer du hitta den mesta
informationen som du efterfrågar och inte minst kan du där också hitta elektriker som
du kan konsultera för att få mer specifik information. Så, nästa gång du åker tåg, vet du
alltså hur elloket får sin elektricitet.

Om publicisten


Kommentera