Fördelar med repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning innebär att man repeterar sina kunskaper inom sitt yrke. Det finns flera arbeten i Sverige där det krävs olika licenser för att få utöva dem. Transportyrket kräver särskilt ansvar eftersom det ibland förekommer hälsovådliga ämnen, men även för att maskinerna är kraftiga och kan orsaka personskador eller materiella skador. Lagar och föreskrifter ändras genom åren, nya regeringar innebär i stort sett alltid nymodigheter men även fordonen och maskinerna utvecklas. Därför krävs det en kontinuerlig repetitionsutbildning för att underhålla kunskaperna, och det innebär många fördelar.

 

  1. Lättillgänglighet

En repetitionsutbildning innebär att du redan har grundkunskaperna och det är därför de inte är lika omfattande som den första kursen. En repetitionsutbildning hålls vanligtvis vart femte år, men variationer förekommer. Kurserna hålls på lokal nivå runt om i Sverige så de är aldrig lång till utbildningsrummet. Det går dessutom att läsa på distans. Distanskurs innebär att du har möjlighet att ta kursen vart du än befinner dig. Det enda som behövs är en dator och förslagsvis lugn och ro.

 

  1. Uppdatera

Efter en avslutat repetitionsutbildning så ska kursdeltagaren vara uppdaterad om de nya reglerna och lagarna som trätt i kraft under de senare åren. Att hålla sig à jour är väldigt viktigt inom många yrken och en förutsättning för att kunna fortsätta sin verksamhet. När utbildningen är klar erhålls många gånger en förnyad licens eller certifikat.

 

  1. Säkerhet

Målet med alla kurser och utbildningar är att få en professionell yrkeskår som arbetar under så säkra förhållanden som möjligt. Ökad kunnighet om lagar, maskiner och laster ger även en säker omgivning för kollegor, medtrafikanter och många andra.

 

För att delta i en repetitionsutbildning kan du vända dig till Motivera eller till den lokala orten vänder du dig till din arbetsgivare som gör anmälan. Det är vanligt att kurserna hålls för flera personer på samma arbetsplats och hålls då enbart för det tillfället.

Om publicisten


Kommentera